Tehički pregled teretnih vozila

Ovaj članak je namenjen priptemi tertnih vozila za tehnički pregled i ostalim detaljima o tehničkom pregledu teretnih vozila

Sve o tehničkom pregledu teretnih vozila

Ono što treba napomenti za teretna vozila je da, kao i za ostala vozila, važi da pre tehničkog pregleda moraju biti čista, da poseduju odgovarajuće registrarske tablice i da budu rasterećena odnosno da nisu opterećena dodatnim teretom. 
Teretna vozila moraju posedovati i odgovarajuću dodatnu opremu koja je propisana zakonom i pravilnikom Republike Srbije, a to je:

 • Važeća, neoštećena i nekorišćena oprema za pružanje prve pomoći;
 • Sigurnosni trougao koji je neoštećen;
 • Poluga za vuču dužine 3-5m;
 • Lopata u zimskom periodu;
 • Dva klinasta podmetača;
 • Rezervni točak, propisan Zakonom;

Teretna vozila koja imaju rotaciona svetla, blinkere i ostale vrste dodatnih farova moraju imati i prateću opremu za farove, odnosno navlake ili Uverenje o ispitivanju vozila kojim se dokazuje ugradnja dodatnih farova.

Obeležavanje vozila

Što se tiče oboležavanja vozila, Zakonom je propisano da vozila preko 7.5t najveće dozvoljene mase (osim tegljača) moraju imate reflektujuće trake na zadnjoj i bočnim stranama vozila, a uputstvo o postavljanju traka možete pogledati na linku.

O tehničkom pregledu teretnih vozila

Tehnički pregleda teretnih vozila traje minimalno 40 minuta u idealnim uslovima, a kako bi tehnički pregled traje kraće naše preporuke su da ispoštujete sledeća uputstva:

Pre samog dolaska na tehnički pregled preporučujemo Vam da odradite sledeće:

 

 • Proverite da li je mehanizam za podizanje kabine vozača u ispravnom stanju;
 • Proverite da li je svetlosno-signalna instalacija u ispravnom stanju, a to podrazumeva normalan rad glavnih farova kratkog i dugog svetla, prednjih i zadnjih svatla za maglu, svih pokazivača pravaca, prednjih, zadnjih i bočnih pozicionih svetala, stop svetala, svetla za kretane vozila unazad, dodatnih svetala na vozilu…
 • Proverite rad brisača;
 • Proverite da li sve brave na vozilu rade kako treba i da li se sva vrata zaključavaju/otključavaju;
 • Proverite da li sva vrata imaju dvostepeni sistem zatvaranja;
 • Proverite da li sva sedišta imaju naslone za glavu;
 • Ukoliko vozilo ima šiber, proverite da li je u ispravnom stanju;
 • Proverite da li je klimatizacija na vozilu u ispravnom stanju;
 • Proverite da li su pneumatici na osovini istih karakteristika i sa leve i sa desne strane i da li je dubina šare po propisima.

Pre dolaska na tehničkom pregledu budite sigurni da je sistem za kočenje u dobrom stanju, a takođe je bitno i da izduvni gasovi vozila zadovoljavaju norme propisane zakonom.

Vozila koja poseduju tahografe, moraju posedovati važeće Uverenje o ispravnosti tahografa.

Zakažite tehnički pregled

Prvi u regionu nudimo opciju ONLINE zakazivanja termina!

Scroll to Top